Rørte bær

Frosne rørte bær – det naturlige valget.
Vi har rørt de frosne bærene for deg slik generasjonen før oss gjorde det.
De rørte bærene er så fryst ned i praktisk emballasje.
Vi produserer små batcher, kun 50 kg av gangen.
Bærene blir praktisk talt overvåket personlig.
Produksjonsmedarbeiderne følger nøye med på kvaliteten før, under og etter produksjonen.
Fylleprosessen er delvis manuell, avhengig av størrelsen på emballasjen.
Ferdig produkt settes umiddelbart inn på frys etter produksjon.